Skip to main content

Banery wysuwane

pomarańczowa liternicza okładka seryjna
Proces redukcji żużla konwertorowego w elektrycznym piecu łukowym

Product category
nauki techniczne » metalurgia
ISSN
0867-6631
Publication type
monografia
Format
B5
Binding
miękka
Number of pages
154
Publication date
2007
Description

Wydawnictwa nie prowadzą sprzedaży książek z serii "Rozprawy Monografie". Zainteresowanych prosimy o kontakt z ich autorami.

Contents

Streszczenie  9
Summary  10
Wykaz ważniejszych oznaczeń  11
1. Wstęp  13
2. Wykorzystanie żużli stalowniczych  15
2.1. Masa i zagospodarowanie żużli stalowniczych powstających przy produkcji stali w Europie  15
2.2. Wykorzystanie żużla konwertorowego w procesie wielkopiecowym i w alternatywnych procesach redukcyjnego wytapiania żelaza  16
2.3. Wykorzystanie żużla konwertorowego w procesach stalowniczych  17
2.4. Mechaniczny przerób żużla konwertorowego i wykorzystanie jego frakcji  19
3. Podstawowe właściwości ciekłej fazy żużlowej  23
4. Termodynamiczne warunki redukcji tlenków  29
5. Redukcja składników żużla konwertorowego w fazie ciekłej  35
5.1. Redukcja tlenków żelaza  35
5.2. Wpływ temperatury i właściwości ciekłej fazy żużlowej na szybkość redukcji tlenków żelaza  38
5.3. Redukcja tlenku manganu  41
5.4. Redukcja tlenku fosforu  42
5.5. Redukcja tlenku krzemu  43
5.6. Redukcja tlenku chromu  43
5.7. Redukcja tlenku glinu  43
5.8. Redukcja tlenku magnezu  44
5.9. Redukcja tlenku wapnia  44
6. Pienienie żużla w czasie procesu redukcji  45 
7. Nowe technologie redukcyjnego wytapiania żelaza  50
7.1. Technologie redukcji wstępnej w stanie stałym i końcowej w stanie ciekłym  50
7.2. Technologie jednoetapowego procesu redukcji  56
8. Proces redukcji żużla konwertorowego  58
9. Teza i cel pracy  63
10. Metodyka badań  65
10.1. Stanowisko badawcze i sposób prowadzenia eksperymentów  65
10.2. Metodyka przeprowadzonych obliczeń i symulacji  67
10.2.1. Określenie wielkości strat w czasie procesu  67
10.2.2. Określenie stopnia redukcji składników żużla konwertorowego  68
10.2.3. Metodyka obliczeń i symulacji termodynamicznych  71
11. Wyniki badań własnych  77
11.1. Otrzymywanie w warunkach laboratoryjnych fazy niemetalicznej przeznaczonej na klinkier portlandzki  77
11.1.1. Określenie warunków procesu redukcji na podstawie symulacji komputerowych  77
11.1.2. Określenie warunków procesu redukcji na podstawie badań laboratoryjnych  90
11.1.3. Określenie możliwości modyfikacji fazy niemetalicznej  97
11.1.4. Badania w warunkach przemysłowych  103
11.2. Otrzymywanie fazy niemetalicznej przeznaczonej na nawóz wapienno-magnezowy  105
11.2.1. Badanie zmian stopnia redukcji składników żużla konwertorowego w czasie jego przetapiania w elektrycznym piecu łukowym  105
11.2.2. Ocena możliwości wykorzystania fazy niemetalicznej do nawożenia gleb  109
11.3. Możliwości wykorzystania fazy niemetalicznej w czasie pozapiecowej rafinacji stali  119
12. Podsumowanie i wnioski końcowe  125
Literatura 129
ANEKS A  139
Aneks A.1. Wyniki obliczeń mas i składów chemicznych faz w stanie równowagi otrzymanych w procesie redukcji 1000 g żużla konwertorowego 139 
Aneks A.1.1. Wyniki obliczeń symulacyjnych dla procesu redukcji żużla konwertorowego prowadzonego przy temperaturze 1800°C i udziale reduktora 5%  139
Aneks A.1.2. Wyniki obliczeń symulacyjnych dla procesu redukcji żużla konwertorowego prowadzonego przy temperaturze 1800°C i udziale reduktora 5%  141
Aneks A.1.3. Wyniki obliczeń bilansowych dla procesu redukcji żużla konwertorowego prowadzonego przy temperaturze 1800°C przy zmiennym udziale reduktora  145
Aneks A.1.4. Wyniki obliczeń bilansowych dla procesu redukcji żużla konwertorowego prowadzonego przy zmiennym czasie redukcji  149
Aneks A.2. Sposób określenia wpływu dodatku CaO na zawartość alitu – 3CaO · SiO2 w badaniach rentgenowskich  153

Fragments
Contents
Price
0.00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl