Przejdź do treści

Banery wysuwane

Opuscula Mathematica w prestiżowej grupie czasopism ze wskaźnikiem Q1 JIF

Data publikacji
czw., 27/06/2024 - 10:01
Grafika

Z dumą informujemy, że czasopismo „Opuscula Mathematica” uzyskało współczynnik wpływu JIF (Journal Impact Factor) za rok 2023 równy 1.0.

Pod względem wartości JIF czasopismo znalazło się na 117 pozycji w rankingu 489 czasopism w kategorii "matematyka" uwzględnionych na liście Journal Citation Reports opublikowanej przez Clarivate Analytics. Oznacza to, że jest ono aktualnie w prestiżowej grupie Q1 czasopism mających JIF (w 76. percentylu).

„Opuscula Mathematica” jest czasopismem naukowym o zasięgu międzynarodowym. Publikowane są w nim artykuły zwierające oryginalne i aktualne wyniki głównie z takich dziedzin, jak: równania różniczkowe, analiza nieliniowa, analiza funkcjonalna, teoria operatorów, fizyka matematyczna, czy matematyka dyskretna.

https://www.opuscula.agh.edu.pl/

portret Antoniego Hoborskiego na okładce czasopisma