Przejdź do treści

Banery wysuwane

Na białym tle kolorowe kwadraciki piksela, w środku kod QR
Nauka - Technika - Technologia Tom 7
Seria wydawnicza AGH

Dyscyplina
publikacje wielotematyczne » praca wielotematyczna
ISBN
978-83-67427-37-1
Typ publikacji
monografia
Format
B5, online
Liczba stron
168
Rok wydania
2023
Opis

Siódmy tom monografii z multidyscyplinarnej serii "Nauka - Technika - Technologia" publikowanej w formule open access. Książka zawiera artykuły dotyczące różnorodnych kierunków badawczych AGH, obejmujące zarówno tradycyjne obszary, takie jak górnictwo i hutnictwo, jak i bardzo nowoczesne obszary IT oraz wszelkie inne specjalności i kierunki prowadzone na Uczelni.

Spis treści

Wojciech Chmiel, Piotr Kadłuczka, Joanna Kwiecień
Modelowanie, optymalizacja i wsparcie zarządzania procesami decyzyjnymi  5

Maciej Chojowski, Aleksander Dziadecki, Marcin Baszyński, Roman Dudek, Andrzej Stobiecki, Józef Skotniczny
Szerokopasmowy czujnik prądu do zastosowań w energoelektronice 17

Angelika Druzgała, Małgorzata Formela
Effect of the HDD drilling mud on the environment 29

Andrzej Firlit, Zbigniew Hanzelka, Krzysztof Piątek, Krzysztof Chmielowiec, Szymon Barczentewicz, Mateusz Dutka, Tomasz Siostrzonek, Ryszard Klempka, Chamberlin Stephane Azebaze Mboving, Waldemar Skomudek
Współczesne trendy i wyzwania w dziedzinie jakości dostawy energii elektrycznej – wybrane prace badawcze, eksperymentalno-rozwojowe oraz dydaktyczne Zespołu Jakości Energii Elektrycznej 41

Markéta Horáková, Robert Rado, Petr Bujok, Martin Klempa, Antonín Kunz, Matěj Křístek
Assessment of expected tightness of Uhřice-jih underground gas storage 65

Iwona Kowalska-Kubsik
Analiza numeryczna zachowania się stalowego gazociągu usytuowanego na różnych wysokościach osuwiska 79

Marta Kraszewska, Wojciech Kraszewski, Jadwiga Wojtas
Nowe podejście do zarządzania wiedzą w organizacji. Studium przypadku – platforma narzędziowa SELF w firmie Soneta  95

Adam Krzysztof Piłat, Łukasz Więckowski, Janusz Teneta, Maciej Garbacz, Wojciech Kreft, Bartłomiej Sikora, Hubert Milanowski, Rafał Bieszczad, Konrad Janczarski
Laboratorium Robotyki, Fotowoltaiki i Lewitacji Magnetycznej – historia i tematyka badawcza 109

Krzysztof Szerszeń
Wpływ uzdatniania mechanicznego na parametry fizyczne popiołu lotnego wapiennego 123

Andrzej Uznański
Analiza porównawcza metod sieciowych satelitarnych pomiarów kinematycznych czasu rzeczywistego 135

Albin Wojnar, Czesław Rybicki
Analiza przebiegu eksploatacji złoża Węglówka znajdującego się na fałdzie węglowieckim 157

Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl