Przejdź do treści

Banery wysuwane

Na białym tle w kolorze zielonym figury górnika i hutnika sprzed gmachu głównego AGH
Artykuły Laureatów 63. Barbórkowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych AGH

Autor
redaktor
Dyscyplina
publikacje wielotematyczne » praca wielotematyczna
ISBN
978-83-67427-44-9
Format
B5
Liczba stron
248
Rok wydania
2023
Wydanie
elektroniczne
Opis

Książka prezentuje artykuły naukowe, które powstały na podstawie referatów laureatów 63. Barbórkowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych AGH z 8 grudnia 2022 roku.

Spis treści

Paulina Chołota
Cleanroom – istota wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach czystych i sterylnych 5

Wiktor Dębicki
Wykorzystanie druku 3D jako przełom w medycynie XXI wieku 19

Pavlo Drabchuk
Forecasting for solving problems of efficient energy production at solar power plants 29

Gabriela Fuks
Analiza skuteczności działania wybranych filtrów w procesie oczyszczania wody wodociągowej z zanieczyszczeń 43

Paweł Gudalewski
Ocena jakości procesu zbiorczego towarów w magazynie na przykładzie przedsiębiorstwa dystrybucyjnego z branży narzędziowej 61

Marcin Kapusta, Piotr Kustra
Opracowanie oraz implementacja skryptu do generowania modelu beznarzędziowego ciągnienia 71

Artem Khovrat
Investigation of the efficiency of using parallelized autoregression to forecast market indicators during social disasters 81

Katarzyna Krzyżak
Ślad węglowy produktu na przykładzie budynków modułowych i murowanych 97

Jakub Kwolek
W stronę cyfrowej sztuki – analiza gier wideo 109

Dominik Machaj
Odpowiedź dynamiczna wysokiego budynku z tłumikami i izolatorami drgań na wymuszenie sejsmiczne i wiatrowe 121

Piotr Mulewicz
Wyznaczenie sił reakcji ogumienia samochodu ciężarowego wywołanych jego przejazdem po powierzchni drogi o losowych nierównościach 137

Kacper Paprota, Dominik Kopek, Konrad Lukaj, Gabriel Ząbek, Jerzy Samojluk
Model strukturalny 3D piaskowców tumlińskich w kamieniołomie Sosnowica opracowany z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego 153

Mykhailo Pavliuk
Development of a government system to help Ukrainians in the post-war period 165

Arkadiusz Pyczko, Krzysztof Skrzypaszek, Przemysław Toczek, Tomasz Kowalski
Projektowanie otworowych wymienników ciepła z wykorzystaniem pakietu ANSYS 175

Maksymilian Roguła
Nieliniowa analiza pękania żelbetowej płyty stropowej poddanej różnym obciążeniom w MES 185

Beata Rudnicka
Składowanie dwutlenku węgla – idea i kierunek rozwoju 199

Kamil Warchoł, Monika Szuba, Anna Kopeć, Jakub Bryła, Adam Martowicz
Opracowanie i wykonanie w technologii druku 3D prototypu spersonalizowanej stopy protezowej z uwzględnieniem zagadnień materiałowych i wytrzymałościowych 211

Łukasz Wiwatowski
Technologia dotrysku wody do silnika spalinowego – geneza, zasada działania i perspektywy do masowego wdrożenia 221

Arkadiusz Zając, Andrzej Lisowski
Zobacz, dotknij, poczuj 229

Zbigniew Ziarek
Kamienie Brodzińskiego jako atrakcja geoturystyczna gminy Lipnica Murowana 239

Spis treści
Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl