Przejdź do treści

Banery wysuwane

fragment skał warstwowych
Naturalne i syntetyczne minerały o budowie warstwowej w nanotechnologiach

Kategoria produktu
Nauki o Ziemi » Geologia
ISBN
978-83-7464-910-0
Typ publikacji
monografia
Format
A5
Oprawa
miękka
Liczba stron
52
Rok wydania
2015
Opis

Dziesiąta książeczka z serii "Nauka dla Ciekawych" poświęcona jest minerałom o budowie warstwowej, które charakteryzują się bardzo dużym zróżnicowaniem chemicznym i strukturalnym oraz ogromnym potencjałem w zakresie ich modyfikacji chemicznej. Dobór odpowiednich związków chemicznych do modyfikacji oraz właściwe jej prowadzenie umożliwiają dopasowanie właściwości minerałów do zastosowań aplikacyjnych w przemyśle. Przedstawione w opracowaniu przykłady zastosowań najważniejszych grup minerałów zostały tak dobrane, aby podkreślić interdyscyplinarny charakter wykorzystania minerałów warstwowych. Przykładowo minerały ilaste, będące naturalnym utworem geologicznym, są wykorzystywane w badaniach nie tylko przez ośrodki badawcze powiązane z naukami o Ziemi. Badania takie i próby zastosowań w skali przemysłowej są podejmowane przez chemików, fizyków czy biologów. Świetnym przykładem są tu prezentowane minerały kaolinitowe i z grupy smektytu, które ze względu na ich właściwości fizykochemiczne, dostępność, niską cenę, obojętność dla środowiska naturalnego znalazły zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Zainteresowanie wykorzystaniem naturalnych i syntetycznych minerałów warstwowych ciągle rośnie i będą one stosowane w coraz to nowych technologiach. Oprócz zastosowań jako sorbenty w procesach oczyszczania i katalizatorów reakcji rozwijają się w bardzo szybkim tempie zastosowania w materiałach tworzonych na potrzeby medycyny, nanokompozytach polimerowych czy inteligentnych materiałach.

Spis treści

Skład chemiczny, struktura i morfologia minerałów warstwowych  7
Minerały ilaste  7
Hydrotalkity (ang. layered double hydroxides – LDH)  12
Podział i nazewnictwo  14
Geneza i występowanie naturalnych minerałów warstwowych  17
Metody otrzymywania syntetycznych minerałów warstwowych typu LDH  20
Zastosowania minerałów warstwowych  22
Tradycyjne zastosowania naturalnych minerałów ilastych  22
Wykorzystanie minerałów warstwowych jako sorbentów w procesach kontroli zanieczyszczeń  24
Katalizatory reakcji na bazie minerałów warstwowych  29
Minerały ilaste jako składnik nanokompozytów polimerowych  32
Warstwowe LDH jako nośniki biocząsteczek. Co to jest teranostyka?  37
Inteligentne materiały – fotoaktywne nanoczujniki na bazie minerałów warstwowych  39
Podsumowanie i perspektywy na przyszłość  42
Jeśliś ciekaw – poszukaj i przeczytaj  44

Spis treści
Cena
14,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl