Przejdź do treści

Banery wysuwane

akronim AGH na murze - stylizowany na napisy malowane w czasach późnego PRL-u
„Solidarność” w Akademii Górniczo-Hutniczej w latach 1980-1990

Autor
Dyscyplina
nauki humanistyczne » historia AGH
Kategoria
przecena
ISBN
978-83-7464-785-4
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
380
Rok wydania
2015
Opis

Prezentowana książka, będąca znaczącym przyczynkiem do badań nad historią wielkiego ruchu wolnościowego - "Solidarności", jest typową publikacją źródłową. Autor starał się dokonać takiego wyboru dokumentów, aby były one reprezentatywne, by w sposób jak najpełniejszy ukazywały aktywność organizacji w różnych sferach życia uczelni oraz kraju.
W polu zainteresowań "Solidarności" znalazły się niemal wszystkie dziedziny życia. Do takiego stwierdzenia skłania analiza zakresu spraw, którymi zajmował się związek na uczelni. Jego celem było głównie uzyskanie przez Akademię pełnej samorządności i wewnętrznej demokracji postrzeganej jako możliwość wybierania władz różnego szczebla i przejrzysty system ich funkcjonowania. Walczono o kształt ustawy o szkolnictwie wyższym, demokratyczny wybór władz,opracowanie zasad i regulaminów dotyczących działalności socjalnej, w tym przede wszystkim sprawiedliwy przydział mieszkań, wczasów czy kolonii. Związek cieszył się olbrzymim poparciem społeczności akademickiej.
Publikacja zainteresuje z pewnością historyków, ale również poszerzy wiedzę współczesnego pokolenia na temat wydarzeń sprzed ćwierćwiecza.

Spis treści

Wstęp  13
Bibliografia  25
Wykaz wybranych skrótów  27
Dokument 1, 1980 wrzesień 19, Protokół zebrania UKZ NSZZ  33
Dokument 2, 1980 wrzesień 29, Pismo przewodniczącego UKZ NSZZ Kazimierza Godlewskiego do rektora AGH prof. Romana Neya  35
Dokument 3, 1980 październik 1, Pismo UKZ NSZZ „Solidarność” do Rady Zakładowej Związku Nauczycielstwa Polskiego  36
Dokument 4, 1980 październik 3, Pismo UKZ NSZZ „Solidarność” do MKZ NSZZ „Solidarność”  37
Dokument 5, 1980 październik 7, Pismo UKZ NSZZ „Solidarność” do zastępcy dyrektora administracyjnego AGH  38
Dokument 6, 1980 październik 13, Pismo UKZ NSZZ „Solidarność” do rektora AGH prof. Romana Neya  40
Dokument 7, 1980 październik 13, Tekst porozumienia zawartego pomiędzy UKZ NSZZ „Solidarność” i ZNP a rektorem AGH  41
Dokument 8, 1980 październik 14, Pismo KZ NSZZ „Solidarność” Międzywydziałowego Instytutu Techniki i Fizyki Jądrowej do UKZ NSZZ „Solidarność”  44
Dokument 9, 1980 październik 14, Pismo KZ NSZZ „Solidarność” Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych do UKZ NSZZ „Solidarność” AGH  45
Dokument 10, 1980 październik 16, Protokół zebrania ogólnego NSZZ „Solidarność”  46
Dokument 11, 1980 październik 17, Uchwała UKZ NSZZ „Solidarność” AGH  49
Dokument 12, 1980 październik 17, Pismo UKZ NSZZ „Solidarność” do rektora AGH  50
Dokument 13, 1980 październik 18, Pismo UKZ NSZZ „Solidarność” AGH do ministra nauki, szkolnictwa wyższego i techniki  52
Dokument 14, 1980 październik 20, Pismo Wydziałowego Komitetu Założycielskiego do dziekana Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych  54
Dokument 15, 1980 październik 27, Pismo UKZ NSZZ „Solidarność” AGH do przewodniczącego Komitetu ds. Radia i Telewizji  55 
Dokument 16, 1980 październik 30, Pismo NSZZ „Solidarność” Wydziału Geodezji Górniczej do UKZ NSZZ „Solidarność” AGH  57
Dokument 17, 1980 październik 30, Pismo UKZ NSZZ „Solidarność” do ministra nauki, szkolnictwa wyższego i techniki  58
Dokument 18, 1980 październik 31, Pismo rektora AGH do UKZ NSZZ „Solidarność”  60
Dokument 19, 1980 październik 31, Pismo UKZ NSZZ „Solidarność” do rektora AGH  61
Dokument 20, 1980 listopad 10, Pismo UKZ NSZZ „Solidarność” AGH do rektora AGH  63
Dokument 21, 1980 listopad 13, Protokół posiedzenia Prezydium UKZ NSZZ „Solidarność” AGH  65
Dokument 22, 1980 listopad 18, Protokół zebrania koła emerytów i rencistów NSZZ „Solidarność” w AGH  67
Dokument 23, 1980 listopad 19, Postulaty pracownicze zebrane przez Wydziałowy Komitet Założycielski Wydziału Górniczego  71
Dokument 24, 1980 listopad 26, Pismo UKZ NSZZ „Solidarność” AGH do rektora AGH  73
Dokument 25, 1980 grudzień 8, Pismo Oddziału Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” 75
Dokument 26, 1980 grudzień 20–21, Protokół pierwszego dnia obrad Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” AGH odbytego w dniach 20–21 grudnia 1980 roku  76
Dokument 27, 1980 grudzień 20, Sprawozdanie z działalności UKZ NSZZ „Solidarność” AGH  93
Dokument 28, 1980 grudzień 21, Uchwała Walnego Zgromadzenia Delegatów NSZZ „Solidarność” AGH  102
Dokument 29, 1980 grudzień 29, Protokół zebrania KZ NSZZ „Solidarność” AGH  103
Dokument 30, 1981 styczeń 2, Protokół posiedzenia KZ NSZZ „Solidarność” AGH  108
Dokument 31, 1981 styczeń 6, Protokół posiedzenia Prezydium KZ NSZZ „Solidarność” AGH  112
Dokument 32, 1981 styczeń 8, Protokół posiedzenia KZ NSZZ „Solidarność” AGH  113
Dokument 33, 1981 styczeń 9, Komunikat Prezydium KZ NSZZ „Solidarność” AGH w sprawie wolnej soboty  117 
Dokument 34, 1981 styczeń 13, Protokół posiedzenia Prezydium KZ NSZZ „Solidarność” AGH  118
Dokument 35, 1981 styczeń 15, Protokół posiedzenia KZ NSZZ „Solidarność” AGH  119
Dokument 36, 1981 styczeń 15, Uchwała KZ NSZZ „Solidarność” AGH  124
Dokument 37, 1981 styczeń 16, Uchwała Prezydium NSZZ „Solidarność” AGH i KZ NZS  125
Dokument 38, 1981 styczeń 20, Protokół posiedzenia Prezydium KZ NSZZ „Solidarność” AGH  126
Dokument 39, 1981 styczeń 22, Protokół posiedzenia Prezydium KZ NSZZ „Solidarność” AGH  127
Dokument 40, 1981 styczeń 30, Pismo KZ NSZZ „Solidarność” do prorektora AGH prof. Jana Janowskiego  128
Dokument 41, 1981 luty 5, Uchwała KZ NSZZ „Solidarność” AGH w sprawie odwołania ministra Górskiego  131
Dokument 42, 1981 luty 12, Uchwała KZ NSZZ „Solidarność” AGH w sprawie cenzury  132
Dokument 43, 1981 luty 17, Protokół zebrania przedstawicieli komisji zakładowych odpowiedzialnych za obieg informacji  135
Dokument 44, 1918 luty 19, Protokół posiedzenia Prezydium KZ NSZZ „Solidarność” AGH  137
Dokument 45, 1981 luty 19, Protokół posiedzenia KZ NSZZ „Solidarność” AGH  138
Dokument 46, 1981 luty 20, List otwarty KZ NSZZ „Solidarność” AGH do Senatu Uczelni  143
Dokument 47, 1981 luty 24, Protokół posiedzenia Prezydium KZ NSZZ „Solidarność” AGH  145
Dokument 48, 1981 luty 26, Protokół zebrania KZ NSZZ „Solidarność” AGH  146
Dokument 49, 1981 luty 28, Protokół posiedzenia Prezydium KZ NSZZ „Solidarność” AGH  150
Dokument 50, 1981 luty 28, Pismo KZ NSZZ „Solidarność” do rektora AGH  151
Dokument 51, 1981 marzec 3, Protokół posiedzenia Prezydium KZ NSZZ „Solidarność” AGH  154
Dokument 52, 1981 marzec 5, Protokół posiedzenia Prezydium KZ NSZZ „Solidarność” AGH  155
Dokument 53, 1981 marzec 5, Protokół zebrania KZ NSZZ „Solidarność” AGH  156 8
Dokument 54, 1981 marzec 6, Protokół posiedzenia Prezydium KZ NSZZ „Solidarność” AGH  159
Dokument 55, 1981 marzec 10, Protokół posiedzenia Prezydium KZ NSZZ „Solidarność” AGH  160
Dokument 56, 1981 marzec 17, Protokół posiedzenia Prezydium KZ NSZZ „Solidarność” AGH  161
Dokument 57, 1981 marzec 19, Protokół posiedzenia Prezydium KZ NSZZ „Solidarność” AGH  162
Dokument 58, 1981 marzec 19, Protokół posiedzenia KZ NSZZ „Solidarność” AGH  163
Dokument 59, 1981 marzec 21, Protokół posiedzenia Prezydium KZ NSZZ „Solidarność” AGH  166
Dokument 60, 1981 marzec 19, Uchwała Walnego Zebrania Delegatów w sprawie wydarzeń w Bydgoszczy  167
Dokument 61, 1981 marzec 22, Protokół posiedzenia Prezydium KZ NSZZ „Solidarność” AGH  168
Dokument 62, 1981 marzec 26, Protokół posiedzenia Prezydium KZ NSZZ „Solidarność” AGH  169
Dokument 63, 1981 marzec 31, Protokół posiedzenia Prezydium KZ NSZZ „Solidarność” AGH  170
Dokument 64, 1981 marzec 31, Oświadczenie Komisji Instytutowej Instytutu Maszyn i Sterowania Układów Elektroenergetycznych  171
Dokument 65, 1981 kwiecień 2, Protokół posiedzenia KZ NSZZ „Solidarność” AGH  172
Dokument 66, 1981 kwiecień 2, Uchwała KZ NSZZ „Solidarność” w sprawie nauczania przedmiotów społeczno-politycznych i ekonomicznych  176
Dokument 67, 1981 kwiecień 7, Protokół posiedzenia Prezydium KZ NSZZ „Solidarność” AGH  178
Dokument 68, 1981 kwiecień 9, Protokół posiedzenia Prezydium KZ NSZZ „Solidarność” AGH  180
Dokument 69, 1981 kwiecień 9, Protokół posiedzenia Prezydium KZ NSZZ „Solidarność” AGH  181
Dokument 70, 1981 kwiecień 9, Protokół zebrania KZ NSZZ „Solidarność” AGH  182
Dokument 71, 1981 kwiecień 14, Protokół posiedzenia Prezydium KZ NSZZ „Solidarność” AGH  188
Dokument 72, 1981 kwiecień 16, Protokół posiedzenia Prezydium KZ NSZZ „Solidarność” AGH  189 
Dokument 73, 1981 kwiecień 23, Protokół posiedzenia KZ NSZZ „Solidarność” AGH  190
Dokument 74, 1981 kwiecień 28, Protokół posiedzenia Prezydium KZ NSZZ „Solidarność” AGH  195
Dokument 75, 1981 maj 5, Protokół posiedzenia Prezydium KZ NSZZ „Solidarność” AGH  197
Dokument 76, 1981 maj 7, Protokół posiedzenia KZ NSZZ „Solidarność” AGH  198
Dokument 77, 1981 maj 12, Protokół posiedzenia Prezydium KZ NSZZ „Solidarność” AGH  203
Dokument 78, 1981 maj 14, Protokół posiedzenia Prezydium KZ NSZZ „Solidarność” AGH  204
Dokument 79, 1981 maj 14, Protokół posiedzenia KZ NSZZ „Solidarność” AGH  205
Dokument 80, 1981 maj 19, Protokół posiedzenia Prezydium KZ NSZZ „Solidarność” AGH  210
Dokument 81, 1981 maj 21, Uchwała Prezydium KZ NSZZ „Solidarność” AGH w sprawie pobicia Adam Grudzińskiego  211
Dokument 82, 1981 maj 26, Protokół posiedzenia Prezydium KZ NSZZ „Solidarność” AGH  212
Dokument 83, 1981 maj 28, Protokół posiedzenia KZ NSZZ „Solidarność” AGH  213
Dokument 84, 1981 maj 28, Oświadczenie KZ NSZZ „Solidarność” AGH w sprawie INS  217
Dokument 85, 1981 czerwiec 2, Protokół posiedzenia Prezydium KZ NSZZ „Solidarność” AGH  224
Dokument 86, 1981 czerwiec 4, Protokół obrad IV sesji Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” AGH  225
Dokument 87, 1981 czerwiec 4, Protokół posiedzenia Prezydium KZ NSZZ „Solidarność” AGH  248
Dokument 88, 1981 czerwiec 6, Pismo KZ NSZZ „Solidarność” AGH do rektora Uczelni  249
Dokument 89, 1981 czerwiec 9, Protokół posiedzenia Prezydium KZ NSZZ „Solidarność” AGH  250
Dokument 90, 1981 czerwiec 11, Protokół posiedzenia KZ NSZZ „Solidarność” AGH  251
Dokument 91, 1981 czerwiec 16, Uchwały KZ NSZZ „Solidarność” AGH  255 
Dokument 92, 1981 czerwiec 25, Protokół posiedzenia KZ NSZZ „Solidarność” AGH  256
Dokument 93, 1981 lipiec 2, Protokół posiedzenia Prezydium KZ NSZZ „Solidarność” AGH  260
Dokument 94, 1981 lipiec 7, Protokół posiedzenia Prezydium KZ NSZZ „Solidarność” AGH  261
Dokument 95, 1981 lipiec 14, Protokół posiedzenia Prezydium KZ NSZZ „Solidarność” AGH  262
Dokument 96, 1981 lipiec 29, Protokół posiedzenia Prezydium KZ NSZZ „Solidarność” AGH  263
Dokument 97, 1981 lipiec 31, Protokół posiedzenia Prezydium KZ NSZZ „Solidarność” AGH  264
Dokument 98, 1981 wrzesień 2, Protokół posiedzenia Prezydium KZ NSZZ „Solidarność” AGH  265
Dokument 99, 1981 wrzesień 2, Uchwała KZ NSZZ „Solidarność” AGH  267
Dokument 100, 1981 wrzesień 9, Protokół posiedzenia Prezydium KZ NSZZ „Solidarność” AGH  268
Dokument 101, 1981 wrzesień 10, Protokół posiedzenia KZ NSZZ „Solidarność” AGH  269
Dokument 102, 1981 wrzesień 12, Protokół posiedzenia Prezydium KZ NSZZ „Solidarność”. AGH  274
Dokument 103, 1981 wrzesień 16, Protokół posiedzenia Prezydium KZ NSZZ „Solidarność” AGH  275
Dokument 104, 1981 wrzesień 24, Protokół posiedzenia KZ NSZZ „Solidarność” AGH  277
Dokument 105, 1981 wrzesień 25, Protokół posiedzenia Prezydium KZ NSZZ „Solidarność” AGH  282
Dokument 106, 1981 wrzesień 30, Protokół posiedzenia Prezydium KZ NSZZ „Solidarność” AGH  283
Dokument 107, 1981 październik 7, Protokół posiedzenia Prezydium KZ NSZZ „Solidarność” AGH  285
Dokument 108, 1981 październik 8, Protokół posiedzenia Prezydium KZ NSZZ „Solidarność” AGH  287
Dokument 109, 1981 październik 8, Protokół posiedzenia KZ NSZZ „Solidarność” AGH  288
Dokument 110, 1981 październik 14, Protokół posiedzenia Prezydium KZ NSZZ „Solidarność” AGH  293 
Dokument 111, 1981 październik 15, Protokół posiedzenia Prezydium KZ NSZZ „Solidarność” AGH  295
Dokument 112, 1981 październik 21, Protokół posiedzenia Prezydium KZ NSZZ „Solidarność” AGH  296
Dokument 113, 1981 październik 27, Protokół posiedzenia Prezydium KZ NSZZ „Solidarność” AGH  297
Dokument 114, 1981 październik 29, Protokół posiedzenia KZ NSZZ „Solidarność” AGH  298
Dokument 115, 1981 listopad 4, Protokół posiedzenia Prezydium KZ NSZZ „Solidarność” AGH  300
Dokument 116, 1981 listopad 11, Protokół posiedzenia Prezydium KZ NSZZ „Solidarność” AGH  302
Dokument 117, 1981 listopad 17, Protokół posiedzenia Prezydium KZ NSZZ „Solidarność” AGH  303
Dokument 118, 1981 listopad 18, Protokół posiedzenia Prezydium KZ NSZZ „Solidarność” AGH  304
Dokument 119, 1981 listopad 20, Protokół posiedzenia Prezydium KZ NSZZ „Solidarność” AGH  305
Dokument 120, 1981 listopad 24, Protokół posiedzenia Prezydium KZ NSZZ „Solidarność” AGH  307
Dokument 121, 1981 listopad 24, Uchwała Prezydium KZ NSZZ „Solidarność” AGH  308
Dokument 122, 1981 grudzień 14, Uchwała UKS NSZZ „Solidarność” AGH  309
Dokument 123, 1981 grudzień 16, Informacja SB o likwidacji strajku w AGH  310
Dokument 124, 1981 grudzień 16, Notatka z rozmowy z Jerzym Mischke  312
Dokument 125, 1981 grudzień 22, Informacja SB o sytuacji w AGH po wprowadzeniu stanu wojennego  314
Dokument 126, 1981 grudzień 24, Protokół przesłuchania świadka Andrzeja Gołasia  317
Dokument 127, 1982 styczeń 5, Notatka urzędowa funkcjonariusza SB  319
Dokument 128, 1982 styczeń 8, Notatka służbowa funkcjonariusza SB  322
Dokument 129, 1982 styczeń 9, Protokół przesłuchania świadka Antoniego Kleczkowskiego  325
Dokument 130, 1981 styczeń 11, Protokół przesłuchania Zdzisława Zembury  329
Dokument 131, 1982 wrzesień 23, Informacja SB o sytuacji w uczelniach krakowskich  333
Dokument 132, 1983, Informacja SB w sprawie listu otwartego pracowników Instytutu Elektroniki AGH skierowana do I sekretarza KK PZPR  335
Dokument 133, 1984 maj 30, Informacja SB dotycząca sprawy operacyjnego sprawdzenia „CZAK”  338
Dokument 134, 1988 czerwiec 27, Komunikat Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Pracowników AGH  342
Dokument 135, 1988 sierpień 29, Komunikat Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Pracowników AGH  344
Dokument 136, 1988 październik 10, Informacja SB o działalności komitetów założycielskich NSZZ „Solidarność” w wyższych uczelniach Krakowa (fragment)  345
Dokument 137, 1988 listopad 9, Komunikat o zebraniu członków komitetów założycielskich NSZZ „Solidarność” wyższych uczelni i instytutów naukowych  349
Dokument 138, 1989 styczeń 25, Oświadczenie Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Pracowników AGH  350
Dokument 139, 1989 kwiecień 25, Wykaz członków KZ NSZZ „Solidarność” AGH  352
Dokument 140, 1989 kwiecień 25, Struktura, liczebność i obsada personalna komisji wydziałowych (oddziałowych) oraz wykaz delegatów na Walne Zebranie Delegatów 354
Dokument 141, 1989 listopad 8, Sprawozdanie KZ NSZZ „Solidarność” AGH  358
Dokument 142, 1989 listopad 22, Komunikat w sprawie poparcia dla delegatów NSZZ „Solidarność” AGH na Walne Zebranie Delegatów Regionu Małopolska  370
Indeks osobowy  371

Spis treści
Niski stan magazynowy
Cena
5,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl