Przejdź do treści

Banery wysuwane

Na kremowym tle wielobarwny kolaż okładek tworzący logo Wydawnictw AGH
Wydawnictwa AGH
Bibliografia w wyborze za lata 1954-2014

Autor
opracowanie
Dyscyplina
nauki humanistyczne » historia AGH
Kategoria
przecena
ISBN
978-83-7464-755-7
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
124
Rok wydania
2015
Opis

Niniejsza bibliografia zawiera opisy publikacji wydanych przede wszystkim w ramach serii wydawniczych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W wyborze wylistowano także publikacje wydane poza tymi seriami (głównie podręczniki i wybrane wydawnictwa informacyjne z lat 1982-2014). Odrębną część stanowi wykaz publikacji opublikowanych na łamach: "Przeglądu Naukowo-Technicznego", "Zeszytów Naukowych AGH", a także czasopism ukazujących się w cyklu kwartalnym, półrocznym lub rocznym od 1994 roku.
W pierwszej części opracowania zamieszczono informację o działalności wydawniczej Uczelni, a także o historii powstawania wydawnictw ciągłych z zakresu niniejszej bibliografii. O latach do II wojny światowej napisano jedynie w ogólnych zarysach. Odstąpiono od tej zasady w odniesieniu do skryptów uczelnianych, które opisano szczegółowo.
W Bibliografii wykazano także publikacje, które zostały wydane poza strukturami Uczelni. Zabieg taki stosowano w przypadku wydawnictw ciągłych i wynikał on z chęci zaprezentowania pełnej bibliografii, od początku utworzenia serii wydawniczej czy periodyku do chwili obecnej. W opisach publikacji wydanych przez inne niż AGH instytucje zamieszczono informację o miejscu wydania i nazwie wydawnictwa.
Do opisów publikacji wieloautorskich dodano informacje o ich zawartości (tytuły rozdziałów i artykułów wraz z nazwiskami ich autorów).
Bibliografia zawiera także wykaz działów i serii wydawniczych w ramach wydawnictw ciągłych, w układzie chronologicznym, z informacją o nazwiskach ich redaktorów.
Informacji o drukowanych wersjach publikacji towarzyszy opis ich wersji elektronicznych, udostępnianych staraniem Biblioteki Głównej AGH, w portalu akademicka Biblioteka Cyfrowa - Kraków (abc.krakow.pl).
W opisach bibliograficznych zastosowano normy odpowiednie dla bibliografii zespołów osobowych, z niewielkimi zmianami. Część opisów poprzedzono hasłami osobowymi, które pozwalają na uzyskanie pełniejszej informacji o autorach. Dodatkowe opisy bibliograficzne wzbogacono o nazwiska recenzentów, nazwy drukarni (powielarni), nakłady i liczbę arkuszy wydawniczych i/lub drukarskich. wykazy publikacji powstały na podstawie oryginałów publikacji. Przy opracowaniu Bibliografii wykorzystano dokumenty wewnętrzne Wydawnictw AGH, dokumenty Archiwum AGH oraz publikacje drukowane, których wykaz znajduje się na końcu części opisowej opracowania.

Spis treści

I. Część opisowa
Słowo wstępne JM Rektora AGH  9
Przedmowa  11
Wstęp  13
Introduction  15
1. Wydawnictwa AGH  17
2. Publikacje seryjne  25
2.1. Skrypty  26
2.1.1. Seria Skrypty Uczelniane  34
2.1.2. Seria Studia Podyplomowe. Materiały  39
2.2. Monografie  42
2.2.1. Seria Rozprawy. Monografie  43
2.2.2. Pozostałe serie  44
3. Czasopisma  47
3.1. Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej  47
3.2. Przegląd Naukowo-Techniczny  57
3.3. Czasopisma po 1993 roku  58
3.3.1. Computer Science  59
3.3.2. Geology, Geophysics & Environment  61
3.3.3. Geotourism/Geoturystyka  62
3.3.4. Geomatics and Environmental Engineering  64
3.3.5. AGH Journal of Mining and Geoengineering  65
3.3.6. Opuscula Mathematica  67
3.3.7. Mechanics and Control  68
3.3.8. Metallurgy and Foundry Engineering  69 
3.3.9. Studia Humanistyczne AGH  70
3.3.10. AGH Drilling, Oil, Gas  71
3.3.11. Automatics/Automatyka  73
3.3.12. Managerial Economics  74
3.3.13. Decision Making in Manufacturing and Services  75
3.3.14. Elektrotechnika i Elektronika  77
3.3.15. Telekomunikacja Cyfrowa – Technologie i Usługi  78
3.3.16. Total Logistic Management  79
3.3.17. Inżynieria Środowiska  81
3.3.18. Geodezja  82
3.3.19. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne  83
3.4. Wykaz działów, serii, czasopism i redaktorów (układ chronologiczny)  84
3.5. Indeks redaktorów  107
Wykaz wybranych skrótów  113
Literatura (wybór)  115
II. Bibliograϐia Wydawnictw AGH (zamieszczona na CD) Bibliograϐia publikacji Wydawnictw AGH w wyborze za lata 1954–2014 (publikacja elektroniczna CD)  123

Spis treści
Cena
5,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl