Przejdź do treści

Banery wysuwane

GEOSTRADA SUDECKA - PRZEWODNIK GEOLOGICZNY TOM II
Geostrada Sudecka - Przewodnik geologiczny Tom II

Dyscyplina
nauki o Ziemi » geologia
ISBN
978-83-66016-16-3
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
twarda
Liczba stron
406
Rok wydania
2019
Opis

Wyróżnienie w Konkursie GAUDEAMUS Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych na 24. Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie 2021.

Pierwsza nagroda w 6. Międzynarodowym Konkursie "Najlepsze wydawnictwa o górach" w kategorii "Przewodniki".

"Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny" jest trzytomową publikacją opisującą wybrane, interesujące pod względem geologicznym miejsca w Sudetach i na ich przedgórzu. Geostradą Sudecką nazywana jest trasa turystyczna biegnąca od Bogatyni na północnym zachodzie do czeskiej Opawy na południowym wschodzie. W tomie drugim przewodnika opisano dwa główne piętra strukturalne jednostki kaczawskiej, którymi są metamorfik kaczawski i synklinorium północnosudeckie, a także metamorfik Rudaw Janowickich oraz synklinorium śródsudeckie.
W tomie drugim opisano siedemnaście geostanowisk określanych jako obiekty geoturystyczne, zlokalizowanych wzdłuż trasy Geostrady Zachodniosudeckiej i Środkowosudeckiej. Wybrane stanowiska są interesujące pod względem turystycznym, walorów estetycznych oraz wartości naukowej i edukacyjnej. Są nimi różnego rodzaju obiekty geologiczne (skałki bazaltowe, piaskowcowe, skalne grzyby), formy morfologiczne (odsłonięcia law poduszkowych, zlepieńców permskich, torfowiska), obszary dawnej i aktualnej eksploatacji kopalin (kamieniołomy: wapieni krystalicznych, melafirów, łupków pirytonośnych), a także ścieżki edukacyjne i trasy turystyczne. Opisy poszczególnych geostanowisk są merytoryczne, wszechstronne i wyczerpujące, poprzedzają je dokładne informacje dotyczące lokalizacji (dane geograficzne, administracyjne i geologiczne) oraz waloryzacji. Opisy obiektów geoturystycznych stanowią kompletną prezentację całokształtu wiedzy geologicznej na ich temat, popartą rzetelnymi danymi literaturowymi oraz informacjami z historii eksploatacji różnych surowców skalnych i mineralnych oraz ciekawostkami dotyczącymi lokalnej architektury, zabytkowych budowli oraz charakterystycznej dla danego obszaru roślinności.
Bogata warstwa ilustracyjna, obejmująca mapy, profile i przekroje geologiczne, szkice topograficzne i sytuacyjne, a przede wszystkim ponad dwieście doskonałej jakości zdjęć, stanowi o wyjątkowości tej pracy, którą można traktować zarówno jako przewodnik turystyczny, jak i album.
Do pracy dołączono obszerny glosariusz, który w przystępny sposób tłumaczy używane w publikacji terminy, załączniki zawierające legendę do map geologicznych oraz indeks map geologiczno-turystycznych i map obiektów dziedzictwa geologiczno-górniczego Geostrady Sudeckiej. Całość uzupełnia indeks haseł rzeczowych, geograficznych i osobowych bardzo ułatwiający "poruszanie się" po publikacji.
Publikacja jest skierowana do szerokiego grona odbiorców, zarówno do profesjonalistów - geologów i geografów, jak i do studentów i pasjonatów geologii chcących poszerzyć wiedzę z zakresu nauk o Ziemi.

Spis treści

 

Wstęp 9
Marek Łodziński
1. Metamorfik kaczawskI  13


Tomasz Bartuś
2. Synklinorium Północnosudeckie  45
Danuta Ilcewicz-Stefaniuk, Michał Stefaniuk
OGT-9: Lawy poduszkowe pod zamkiem we Wleniu 66
Danuta Ilcewicz-Stefaniuk, Michał Stefaniuk
OGT-10: Skałki bazaltowe Porwaki w Kleczy  80
Wojciech Mayer, Wojciech Mastej
OGT-11: Lawy poduszkowe na Okolu koło Lubiechowej  87
Marek Łodziński
OGT-12: Kamieniołom melafirów w Lubiechowej 99
Jan Barmuta
OGT-13: Kamieniołom wapieni krystalicznych pod przełęczą Kapella w Dziwiszowie  118
Jolanta Muszer
OGT-14: Kamieniołom wapieni krystalicznych na górze Miłek w Wojcieszowie 126


Jan Barmuta
3. Metamorfik rudaw Janowickich  142
Tomasz Bartuś
OGT-15: Kolorowe Jeziorka w kamieniołomie łupków pirytonośnych w Wieściszowicach  154
Tomasz Bartuś, Wojciech Mayer

OGT-16: Podziemna trasa turystyczna „Sztolnie Kowary” 169


Tomasz Bartuś, Wojciech Mastej
4. Synklinorium śródsudeckie  185
Tomasz Bartuś
OGT-17: Skałki w rezerwacie Kruczy Kamień 217
Tomasz Bartuś
OGT-18: Kamieniołom melafirów w Tłumaczowie 230
Wojciech Mastej
OGT-19: Zlepieńce permskie we wzgórzu Guzowata koło Radkowa  249
Wojciech Mastej
OGT-20: Radkowskie Skały w Górach Stołowych  255
Wojciech Mastej
OGT-21: Skalne Grzyby w Górach Stołowych 264
Wojciech Mastej
OGT-22: Wielkie Torfowisko Batorowskie w Górach Stołowych  271
Wojciech Mastej
OGT-23: Skałki piaskowcowe na Szczelińcu Wielkim koło Karłowa  277
Wojciech Mastej
OGT-24: Skałki piaskowcowe Błędne Skały w Górach Stołowych  289
Wojciech Mastej
OGT-25: Skałki piaskowcowe Białe Skały w Górach Stołowych  298
Wojciech Mastej
Glosariusz  305
Załączniki  347
Wykaz skrótów stosowanych na mapach geologicznych 359
Bibliografia  361
Indeks 383

 

Fragmenty
Spis treści
Cena
90,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl